1. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 16, a kończy się o 10 w dniu wyjazdu. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu.
 2. Przekazanie i odbiór domku następuje w obecności właściciela.
 3. Wszystkie formalności związane z zameldowaniem i rozliczeniem pobytu należy załatwić w dniu przyjazdu.
 4. W przypadku zmiany terminu rezerwacji lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczynniezależnych od obsługi Fiedorówki, zadatek nie podlega zwrotowi.
 5. Cena za wynajem domku ustalona telefonicznie nie podlega negocjacji po przyjeździe.
 6. W przypadku skrócenia pobytu objętego rezerwacją należność za niewykorzystane dni nie podlega zwrotowi.
 7. Jeżeli anulacja rezerwacji nastąpi na co najmniej czternaście dni przed datą planowanego przyjazdu, istnieje możliwość zaliczenia kwoty zadatku na poczet kolejnego pobytu lub zwrotu całej kwoty zadatku.
 8. W domku mogą przebywać tylko osoby zameldowane.
 9. Wszystkie usterki i zażalenia prosimy zgłaszać na bieżąco. Wynajmujący domek odpowiadają materialnie za szkody i zniszczenia dokonane w czasie pobytu.
 10. Nie bierzemy odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione w domku. Za wszystkie osobiste przedmioty odpowiedzialność ponoszą wyłącznie osoby wynajmujące domek.
 11. Prosimy dbać o wyposażenie i czystość domku oraz o segregację śmieci tj. opakowania szklane, plastikowe i puszki.
 12. Prosimy o zwrot posprzątanego domku. W przypadku rażącego naruszenia tego punktu regulaminu będzie pobierana opłata za generalne sprzątanie.
 13. Na czas pobytu gości w domku osoba dokonując a rezerwacji jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo i stan wynajmowanego domku.
 14. Wychodząc z domku należy sprawdzić, czy urządzenia elektryczne zostały wyłączone, okna, drzwi zamknięte (okna można zostawiać uchylone), światła zgaszone.
 15. Fiedorówka wyraża zgodę na pobyt w domkach zwierząt domowych, po wcześniejszym uzgodnieniu. Gości przyjeżdżających ze zwierzętami prosimy o ich pilnowanie, aby nie wskakiwały na łóżka, narożnik, koce itp. Za wszystkie szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiada właściciel. Psy agresywne należy trzymać na smyczy.
 16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu w domku oraz wnoszenia i używania własnych urządzeń grzewczych oraz świec.
 17. Prosimy o racjonalne zużycie wody i prądu.
 18. Miejsce dla samochodów jest bezpłatne i niestrzeżone. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo oraz szkody spowodowane sytuacjami losowymi np. grad, wiatr halny, śnieżyce itp.
 19. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw tylko pod opieką dorosłych. Korzystanie ze wszystkich urządzeń na placu zabaw musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją. Za wszelkie obrażenia poniesione w wyniku korzystania z placu zabaw odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun prawny poszkodowanego.
 20. Na terenie domku należy nosić obuwie nie powodujące zarysowań drewnianych podłóg.
 21. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.